Produkterne forhandles af:

BODYCARE
Skolegade 31, 2. sal
6700 Esbjerg 
Telefon 75-140855
Fax 75-140939
E-mail: bodycare@esenet.dk
Indkøb kan foretages via post, telefonisk, fax, eller e-mail eller online her på hjemmesiden.

Opgiv altid navn, adresse og telefonnummer samt varenummer og antal.

S